Ανακοίνωση για το μάθημα ”Θρησκειολογική Επισκόπηση του Παρευξείνιου Χώρου”


Όσοι έχουν δηλώσει ότι προτίθενται να εξεταστούν στο μάθημα ”Θρησκειολογική Επισκόπηση του Παρευξείνιου Χώρου”(Υ14) παρακαλούνται να κάνουν άμεσα εγγραφή στο e-class του μαθήματος.

Οι διδάσκουσες
Μαρία Δημάση
Αγγελική Μουζακίτη