31/7/2020 Πίνακας προσωρινών αποτελεσμάτων, ανά επιστημονικό πεδίο για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου με Τίτλο «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2020-2021 στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης»


ΨΛΣΩ46ΨΖΥ1-ΜΑΦ.pdf

31-07-2020 Τρόπος εξέτασης μαθημάτων για την εξεταστική του Σεπτεμβρίου 2020


Η Συνέλευση του Τμήματος Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών του Δ.Π.Θ. στη 18η/27-7-2020 συνεδρίαση, αποφάσισε ότι το Τμήμα για την εξεταστική του Σεπτεμβρίου 2020 μπορεί να υποστηρίξει την εξέταση των μαθημάτων μόνο από απόσταση.

31-7-2020 Δημόσια υποστήριξη διδακτορικής διατριβής στις 24-08-2020Καλείστε να παραστείτε στη δημόσια υποστήριξη Διδακτορικής Διατριβής στις 24-08-2020 και ώρα 12.00, η οποία θα γίνει μέσω τηλεδιάσκεψης στο κτίριο Διοίκησης του Δ.Π.Θ. Το θέμα της διδακτορικής διατριβής είναι: «Ανάλυση μεταφραστικών λαθών ελληνόφωνων που σπουδάζουν τη ρωσική γλώσσα ως ξένη: Πρόταση διδακτικής παρέμβασης».

22/7/2020 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑΣ κας ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ ΘΩΜΑΔΑΚΗ


Καλούνται οι φοιτητές/τριες που ενδιαφέρονται να εκπονήσουν πτυχιακή εργασία να το δηλώσουν αποστέλλοντας μήνυμα στο email (ethomada@bscc.duth.gr) μέχρι 5 Αυγούστου 2020.

Οι προϋποθέσεις και οι όροι για την εκπόνηση πτυχιακών εργασιών περιγράφονται στον σχετικό κανονισμό, ο οποίος είναι αναρτημένος στον ιστιότοπο του Τμήματος.

Τα προτεινόμενα θέματα είναι τα εξής:

  1. Ένταξη δανείων και νεολογισμών στη γλώσσα: προϋποθέσεις και στάσεις των ομιλητών.
  2. Παραγωγή γραπτών πληροφοριακών κειμένων από ενήλικους: είδη και μήκος δευτερευουσών προτάσεων στο κειμενικό είδος.
  3. Το επίθετο στα γραπτά πληροφοριακά κείμενα των ενηλίκων.
  4. Οι αντιλήψεις των διδασκόντων ξένη γλώσσα σε πανεπιστημιακό επίπεδο για τη χρήση της γραμματικής ορολογίας.