Πρακτική άσκηση Erasmus


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ TRAINEESHIPS 2020-2021

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΩΝ ΧΩΡΩΝ

 

Το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων/Εrasmus+ του ΔΠΘ υλοποιεί κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 τη δράση πρακτικής άσκησης φοιτητών στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Κινητικότητας Erasmus+ μέσω των κονδυλίων που εξασφαλίζει κατ’ έτος, και των αδιάθετων κονδυλίων του 2019-2020. Παράλληλα συμμετέχει στον Όμιλο Πρακτικής Άσκησης Εrasmus+ που συντονίζει το Πάντειο Πανεπιστήμιο.

Η δράση παρέχει σε φοιτητές από όλους τους κύκλους σπουδών (προπτυχιακούς–μεταπτυχιακούς–υποψήφιους διδάκτορες) αλλά και προσφάτως αποφοίτους[1] του Δ.Π.Θ., τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση διάρκειας 2 έως 4 μηνών2, σε φορείς (π.χ. Επιχειρήσεις, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, Ερευνητικά Κέντρα, Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, διπλωματικές αποστολές κ.λ.π.) που εδρεύουν σε χώρες του προγράμματος Erasmus+ (http://erasmus.duth.gr/node/16)3.

  • Για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, έχουν εγκριθεί προς υλοποίηση τουλάχιστον 5 θέσεις Πρακτικής Άσκησης για το Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών.
  • Η πρακτική άσκηση υποστηρίζεται από υποτροφία, η οποία καλύπτει μέρος των εξόδων διαβίωσης στο εξωτερικό (βλ. σχετικός συνημμένο πίνακα).
  • H επιλογή των φοιτητών θα πραγματοποιηθεί βάσει κριτηρίων (βλ. συνημμένο αρχείο), από τον αρμόδιο Συντονιστή του προγράμματος Εrasmus+ του Τμήματος.
  • Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται στην υπεύθυνη του προγράμματος Erasmus+, επίκουρη καθηγήτρια κα Αμαλία Αβραμίδου, τηλ. 25310-39449 ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ στο e-mail: aavrami@bscc.duth.gr
  • Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι η Τετάρτη 22 Ιουλίου 2020.
  • Η επιλέξιμη περίοδος υλοποίησης των μετακινήσεων θα πρέπει να πραγματοποιηθεί έως 30/09/2021, και δεν μπορεί να παραταθεί πέραν της 30/9/2021 (ημερομηνία ολοκλήρωσης της πρακτικής άσκησης).

Συστήνεται στις φοιτήτριες και στους φοιτητές, κατά την επαφή τους με τους φορείς υποδοχής, να εξετάσουν τη δυνατότητα να συμπεριληφθούν στο αντικείμενο της πρακτικής τους άσκησης δραστηριότητες που μπορούν να υλοποιηθούν εξ αποστάσεως (τηλεργασία) ώστε να εξασφαλιστεί ότι σε περίπτωση αδυναμίας ολοκλήρωσής της περιόδου με φυσική παρουσία, θα επιτευχθούν τα μαθησιακά αποτελέσματα της κινητικότητας.

Αν προκύψουν λόγοι Ανωτέρας Βίας (π.χ. υγειονομικές συνθήκες), δύναται η Πρακτική Άσκηση να υλοποιηθεί  με μεικτή Κινητικότητα (blended Mobility) δηλαδή να ξεκινήσει εικονικά (virtually, από την Ελλάδα) και να συνδυαστεί με φυσική κινητικότητα (physical). Ωστόσο το διάστημα που οι κινητικότητες  πραγματοποιηθούν  με  τηλεργασία – εικονικά  ο συμμετέχων δεν χρηματοδοτείται. Η επιχορήγηση αφορά μόνο την περίοδο της κινητικότητας με φυσική παρουσία.

Για την αποδοχή της υποψηφιότητας απαιτείται η κατάθεση πλήρους φακέλου με τα απαραίτητα δικαιολογητικά τα οποία αναφέρονται στη συνέχεια.

[1] Πρόσφατα απόφοιτοι: Η περίοδος της πρακτικής άσκησης για την οποία αιτούνται θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός ενός έτους από την ημερομηνία αποφοίτησής τους. Προϋπόθεση συμμετοχής στο πρόγραμμα είναι η επιλογή των αιτήσεών τους να έχει ολοκληρωθεί κατά το τελευταίο έτος της φοίτησής τους (πριν την αποφοίτησή τους). Οι φοιτητές θα πρέπει να ενημερώνουν τους φορείς υποδοχής ότι κατά την περίοδο κινητικότητας θα είναι απόφοιτοι.

2  Περίοδος μεγαλύτερη των 4 μηνών είναι επιλέξιμη, χωρίς χρηματοδότηση (zero grant).

3 Η συμμετοχή του Ηνωμένου Βασιλείου στο πρόγραμμα θα συνεχίσει για την περίοδο 2014-2020 μέχρι την ολοκλήρωση του προγράμματος (30/9/2021).

Aitisi_Ypopsifiotitas_Erasmus_Traineeships_PAREFX (2)

Kritiria_Epilogis_Erasmus_Traineeships_2020-2021_PAREFX

Prosklisi_Aitisewn_Erasmus_Traineeships_2020-2021_PAREFX