22/7/2020 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑΣ κας ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ ΘΩΜΑΔΑΚΗ


Καλούνται οι φοιτητές/τριες που ενδιαφέρονται να εκπονήσουν πτυχιακή εργασία να το δηλώσουν αποστέλλοντας μήνυμα στο email (ethomada@bscc.duth.gr) μέχρι 5 Αυγούστου 2020.

Οι προϋποθέσεις και οι όροι για την εκπόνηση πτυχιακών εργασιών περιγράφονται στον σχετικό κανονισμό, ο οποίος είναι αναρτημένος στον ιστιότοπο του Τμήματος.

Τα προτεινόμενα θέματα είναι τα εξής:

  1. Ένταξη δανείων και νεολογισμών στη γλώσσα: προϋποθέσεις και στάσεις των ομιλητών.
  2. Παραγωγή γραπτών πληροφοριακών κειμένων από ενήλικους: είδη και μήκος δευτερευουσών προτάσεων στο κειμενικό είδος.
  3. Το επίθετο στα γραπτά πληροφοριακά κείμενα των ενηλίκων.
  4. Οι αντιλήψεις των διδασκόντων ξένη γλώσσα σε πανεπιστημιακό επίπεδο για τη χρήση της γραμματικής ορολογίας.