31-7-2020 Δημόσια υποστήριξη διδακτορικής διατριβής στις 24-08-2020Καλείστε να παραστείτε στη δημόσια υποστήριξη Διδακτορικής Διατριβής στις 24-08-2020 και ώρα 12.00, η οποία θα γίνει μέσω τηλεδιάσκεψης στο κτίριο Διοίκησης του Δ.Π.Θ. Το θέμα της διδακτορικής διατριβής είναι: «Ανάλυση μεταφραστικών λαθών ελληνόφωνων που σπουδάζουν τη ρωσική γλώσσα ως ξένη: Πρόταση διδακτικής παρέμβασης».