Ανακοίνωση για τα μαθήματα Θρησκεία και Πολιτισμός με έμφαση στον Παρευξείνιο Χώρο, Θρησκειολογική Επισκόπηση του Παρευξείνιου Χώρου, Ο Κόσμος του Ισλάμ και Διδακτική της Λογοτεχνίας 


Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες που έχουν  δηλώσει συμμετοχή στις εξετάσεις του Σεπτεμβρίου για τα μαθήματα Θρησκεία και Πολιτισμός με έμφαση στον Παρευξείνιο Χώρο, Θρησκειολογική Επισκόπηση του Παρευξείνιου Χώρου, Ο Κόσμος του Ισλάμ και Διδακτική της Λογοτεχνίας  και δεν έχουν  ακόμα κάνει εγγραφή στο e-class των μαθημάτων αυτών, παρακαλούνται να το πράξουν άμεσα, προκειμένου να λάβουν τις απαραίτητες οδηγίες για τη διαδικασία και τους όρους διεξαγωγής των εξετάσεων.

Οι διδάσκουσες
Μαρία Δημάση
Αγγελική Μουζακίτη’