ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΗΣ κας ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΜΟΥΖΑΚΙΤΗ


”Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες που έχουν  δηλώσει συμμετοχή στις εξετάσεις του Σεπτεμβρίου για τα μαθήματα Ρουμανική Γλώσσα και Γραμματεία, Ιστορία και Πολιτισμός της Ρουμανίας Ι, Ρουμανική Λογοτεχνία ΙΙ, Ιστορία της Ρουμανικής Λογοτεχνίας Ι, Ρουμανική Ιστορία και Πολιτισμός ΙΙ και  Ρουμανική Λογοτεχνία ΙΙΙ και δεν έχουν  ακόμα κάνει εγγραφή στο e-class των μαθημάτων αυτών, παρακαλούνται να το πράξουν άμεσα, προκειμένου να λάβουν τις απαραίτητες οδηγίες για τη διαδικασία και τους όρους διεξαγωγής των εξετάσεων.

Η διδάσκουσα Αγγελική Μουζακίτη”