Ανακοίνωση για τα μαθήματα της διδάσκουσας κας Στέλλας Θεολόγου


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Παρακαλούνται οι φοιτητές/τριες που έχουν δηλώσει και επιθυμούν να εξεταστούν κατά την εξεταστική Σεπτεμβρίου στα μαθήματα: Διδακτική της γλώσσας, 4ου Εξαμήνου, Διδασκαλία της λογοτεχνίας με έμφαση στον Παρευξείνιο χώρο, 6ου Εξαμήνου, Διδασκαλία της γλώσσας με έμφαση στον Παρευξείνιο χώρο, 5ου Εξαμήνου να προβούν σε εγγραφή στο e-class στα αντίστοιχα μαθήματα έως 12/9/2020. Μετά από αυτήν την ημερομηνία δεν θα γίνει δεκτό κανένα αίτημα εγγραφής.
Η διδάσκουσα
Στέλλα Θεολόγου