ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΡΩΣΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ 3 ΚΑΙ 4 ΤΟΥ ΠΑΛΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Οι φοιτητές/τριες που δήλωσαν την πρόθεσή τους να εξεταστούν στα μαθήματα του παλιού προγράμματος «Ρωσική λογοτεχνία 3» και «Ρωσική λογοτεχνία 4» θα εξεταστούν προφορικά την Τετάρτη 30/9/2020 και ώρα 16.00-18.00 από τον Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Χαρατσίδη και την Καθηγήτρια κ. Δημάση. Καλούνται να εγγραφούν στο open eclass κάθε μαθήματος, προκειμένου να συντονιστεί η εξέταση.