Δελτίο Τύπου για εγγραφές Αλλοδαπών _Αλλογενών


Δελτίο Τύπου ΥΠΑΙΘ για εγγραφές Αλλοδ_Αλλογ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΕΓΓΡΑΦΩΝ_ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ_2020_ΜΕ_ΑΔΑ