ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ-ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020-2021


ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ-ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ          

                                   ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020-2021

Οι φοιτητές/τριες (εκτός των πρωτοετών) του Τμήματος Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών του Δ.Π.Θ., καλούνται:

  1. Να ανανεώσουν την εγγραφή τους στο Τμήμα για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021,
  2. Να δηλώσουν τα μαθήματα που χρωστούν από προηγούμενα χειμερινά εξάμηνα,
  3. Να δηλώσουν τα μαθήματα του τρέχοντος χειμερινού εξαμήνου 2020-2021

Η προθεσμία ανανέωσης εγγραφής-δήλωσης μαθημάτων είναι από την Πέμπτη 1/10/2020 έως και την Δευτέρα 19-10-2020

Τρόπος ανανέωσης εγγραφής-δήλωσης μαθημάτων:

Με ηλεκτρονική υποβολή στη διεύθυνση https://unistudent.duth.gr/ (Universis)  με τη χρήση των προσωπικών κωδικών πρόσβασης (οδηγίες συμπλήρωσης της δήλωσης, αναγράφονται στην διεύθυνση αυτή)

ΠΡΟΣΟΧΗ: Φοιτητής/τρια που δεν δηλώσει κάποιο μάθημα, δεν μπορεί να το παρακολουθήσει και να εξετασθεί σε αυτό!!

 

Οι φοιτητές παλαιοτέρων ετών, οι οποίοι δεν έχουν καρτέλα στο Unistudent και επιθυμούν ν’ ανανεώσουν την εγγραφή τους στο Τμήμα, θα πρέπει να συμπληρώσουν και ν’ αποστείλουν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην Γραμματεία του Τμήματος (secr@bscc.duth.gr), την ακόλουθη Υπεύθυνη Δήλωση παλιών φοιτητών 

ΕΚ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ