ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ Π.Μ.Σ. “ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΟΣ ΧΩΡΟΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ”


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Οι συνεντεύξεις των υποψηφίων για το Π.Μ.Σ. «Παρευξείνιος χώρος και ελληνισμός» του Τ.Γ.Φ.Π.Π.Χ. του Δ.Π.Θ. θα πραγματοποιηθούν από απόσταση (μέσω skype) τη Δευτέρα 5 και την Τρίτη 6 Οκτωβρίου 2020. Η ακριβής ώρα της συνέντευξης και το skype στο οποίο θα συνδεθούν θα αποσταλεί στο προσωπικό E-mail κάθε υποψήφιου/ας.

Για την Επιτροπή Αξιολόγησης
Καθηγήτρια Μαρία Δημάση

Η Καθηγήτρια Μαρία Δημάση είναι κάτοχος πτυχίου του Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης της Παιδαγωγικής Σχολής του Α.Π.Θ., του Θεολογικού Τμήματος της Θεολογικής Σχολής του Α.Π.Θ., μεταπτυχιακού διπλώματος στην έρευνα των σχολικών εγχειριδίων της γλωσσικής διδασκαλίας στην Ελλάδα από το Α.Π.Θ. και Διδακτορικού διπλώματος στην έρευνα των σχολικών εγχειριδίων της ελληνικής γλώσσας στην Τουρκία από το Α.Π.Θ. Ασχολείται με τη μεθοδολογία της διδασκαλίας της γλώσσας και της λογοτεχνίας, με την έρευνα των σχολικών εγχειριδίων της Ελλάδας και των Παρευξείνιων Χωρών, με τη γλωσσική πολιτική και τη γλωσσική παιδεία στην Ελλάδα, καθώς και με τη θεωρία της λογοτεχνίας και τις πολιτισμικές σπουδές.