ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τα μαθήματα της κας Αβραμίδου


–  Το μάθημα (ΥΕ) Εισαγωγή στην Κλασική Αρχαιολογία – Α’ Εξαμήνου θα διδαχθεί από απόσταση μέσω της πλατφόρμας Skype for Business κάθε Πέμπτη 11:30-14:00. Ο σύνδεσμος θα αναρτάται κάθε βδομάδα στο eclass του μαθήματος και κατ’ εξαίρεση φέτος θα δίνεται τις πρώτες εβδομάδες και στο Facebook του Συλλόγου φοιτητών.

Παρακαλούνται οι πρωτοετείς φοιτητές/τριες να εγγραφούν και στο eclass του μαθήματος μόλις ολοκληρωθεί η εγγραφή τους στο Τμήμα, ώστε να λαμβάνουν τις ανακοινώσεις και τα αρχεία που αναρτά η διδάσκουσα.

– Το μάθημα (ΥΕ) Το Βασίλειο των Οδρυσών – Γ’ εξαμήνου θα διδαχθεί από απόσταση μέσω της πλατφόρμας Microsoft Teams  κάθε Παρασκευή 11:30-14:00. Το λινκ θα αναρτάται στο eclass.

Παρακαλούνται οι φοιτητές/τριες να εγγραφούν στο eclass του μαθήματος, ώστε να λαμβάνουν τις ανακοινώσεις και τα αρχεία που αναρτά η διδάσκουσα.