Συμπληρωματική Πρόσκληση Υποβολής αίτησης υποψηφιότητας για κινητικότητα φοιτητών για σπουδές με το Πρόγραμμα Erasmus+ για το 2020-2021 ΤΜΗΜΑ ΓΛΩΣΣΑΣ, ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΩΝ ΧΩΡΩΝ


Για την συμπληρωματική Πρόσκληση Υποβολής αίτησης υποψηφιότητας για κινητικότητα φοιτητών για σπουδές με το Πρόγραμμα Erasmus+ για το 2020-2021
ΤΜΗΜΑ ΓΛΩΣΣΑΣ, ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΩΝ ΧΩΡΩΝ, πατήστε εδώ.