Ανακοίνωση για το μάθημα Θρησκεία και Πολιτισμός με έμφαση στον Παρευξείνιο Χώρο(Θρησκειολογική Επισκόπηση του Παρευξείνιου Χώρου)


Παρακαλούνται οι φοιτητές/τριες που σκοπεύουν να δηλώσουν και να παρακολουθήσουν στο χειμερινό εξάμηνο το μάθημα Θρησκεία και Πολιτισμός με έμφαση στον Παρευξείνιο Χώρο(Θρησκειολογική Επισκόπηση του Παρευξείνιου Χώρου), να κάνουν άμεσα εγγραφή στο e-class του μαθήματος, προκειμένου να λαμβάνουν τις απαραίτητες ενημερώσεις για τη διεξαγωγή των μαθημάτων.

Οι διδάσκουσες
Μαρία Δημάση
Αγγελική Μουζακίτη