Ανακοίνωση της διδάσκουσας κας Αγγελικής Μουζακίτη


Παρακαλούνται οι φοιτητές/τριες που σκοπεύουν να δηλώσουν και να παρακολουθήσουν στο χειμερινό εξάμηνο τα μαθήματα Ρουμανική Γλώσσα και Γραμματεία(5ο εξάμηνο), Ιστορία και Πολιτισμός της Ρουμανίας Ι(5ο εξάμηνο), Ρουμανική Λογοτεχνία ΙΙ(7ο εξάμηνο) και Μεθοδολογία διδασκαλίας της Ρουμανικής Γλώσσας(7ο εξάμηνο), να κάνουν εγγραφή στο e-class των μαθημάτων, προκειμένου να λαμβάνουν τις απαραίτητες ενημερώσεις.