Ανακοίνωση για τα μαθήματα Ιστορία και Πολιτισμός της Ρουμανίας Ι και Ρουμανική Λογοτεχνία ΙΙ


Την Τρίτη(13/10) δεν θα γίνουν τα μαθήματα Ιστορία και Πολιτισμός της Ρουμανίας Ι και Ρουμανική Λογοτεχνία ΙΙ. Οι φοιτητές/τριες  Θα ενημερωθούν  εγκαίρως για τον τρόπο αναπλήρωσης των μαθημάτων.

Η διδάσκουσα
Αγγελική Μουζακίτη