Ανακοίνωση για τα μαθήματα «Μεθοδολογία διδασκαλίας της Ρωσικής γλώσσας» και «Πρακτικές ασκήσεις της Ρωσικής γλώσσας Ι»


Παρακαλούνται οι φοιτητές/ τριες  που θα παρακολουθούν τα μαθήματα «Μεθοδολογία διδασκαλεία της Ρωσικής γλώσσας» και «Πρακτικές ασκήσεις της Ρωσικής γλώσσας 1»
να εγγραφούν στο e-class στα αντίστοιχα μαθήματα, προκειμένου να λάβουν τις απαραίτητες ενημερώσεις.

Η διδάσκουσα,
Καλιτα Ο.