ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Π.Μ.Σ. «ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΟΣ ΧΩΡΟΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ»


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Π.Μ.Σ. «ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΟΧ ΧΩΡΟΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ»

Οι υποψήφιοι/ες που πληρούσαν τις προϋποθέσεις της προκήρυξης και συμμετείχαν στη διαδικασία αξιολόγησης για εγγραφή και φοίτηση στο Π.Μ.Σ. «Παρευξείνιος χώρος και ελληνισμός» θα λάβουν τη μοριοδότηση των τυπικών προσόντων του φακέλου τους και της συνέντευξης σήμερα, Δευτέρα 19 Οκτωβρίου 2020. Από την Τρίτη 20 Οκτωβρίου 2020 μέχρι και τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου 2020 μπορούν να υποβληθούν ερωτήσεις ή αιτήσεις θεραπείας στο Email: secr@bscc.duth.gr.

 

Για την επιτροπή αξιολόγησης

 

Καθηγήτρια Μαρία Δημάση