ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΣΠΑ


Καλούνται οι φοιτητές του Τμήματος, οι οποίοι βρίσκονται στο 7ο εξάμηνο σπουδών και πάνω (τελειόφοιτοι και επί πτυχίω) και οι οποίοι τυχόν ενδιαφέρονται για την Πρακτική Άσκηση ΕΣΠΑ για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος, να συμμετάσχουν σε ενημέρωση / συζήτηση με τον επιστημονικά υπεύθυνο του έργου, Γ. Σαλακίδη, τη Δευτέρα, 9/11/20, 13:00, στον ακόλουθο σύνεσμο:
https://meet.lync.com/duth/gsalakid/KHR2WYI8