ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΉ ΤΟΥ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ, ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΝΤΙΑΚΗΣ ΔΙΑΛΕΚΤΟΥ», ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Δ.Π.Θ. με τριετή θητεία

Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ