ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τις κατατακτήριες εξετάσεις


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Κατατάξεις πτυχιούχων στο Τμήμα Γ.Φ.Π.Π.Χ. του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης

 Ανακοινώνεται σε όσους ενδιαφέρονται να λάβουν μέρος στις κατατακτήριες εξετάσεις για την εισαγωγή στο Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας & Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών του Δ.Π.Θ. κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 ότι, οι αιτήσεις θα υποβληθούν έως και τις 15 Νοεμβρίου 2020.

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

  1. ΑΙΤΗΣΗ-ΓΙΑ-ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ-2020-2021
  2. Αντίγραφο Πτυχίου (Για τους κατόχους τίτλων σπουδών της αλλοδαπής απαιτείται αναγνώριση του πτυχίου από  το ΔΟΑΤΑΠ)
  3. Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας

 

Η κατάθεση των αιτήσεων θα γίνεται με αποστολή στο E-mail της γραμματείας: secr@bscc.duth.gr

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 25310 39458