ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (σύγγραμμα Τουρκικής Ι)


Σας ενημερώνουμε ότι, για το μάθημα Α’ εξαμήνου ΥΕ4 (Επιλογής μια από τις τέσσερις παρευξείνιες γλώσσες: Τουρκική Ι, Ρώσικη Ι, Ρουμανική Ι, Βουλγαρική Ι), έχει προστεθεί στον Εύδοξο το σύγγραμμα που αφορά την Τουρκική γλώσσα. Μπορείτε να προχωρήσετε στην δήλωση του συγγράμματος.

Εκ της Γραμματείας