Αναπλήρωση του μαθήματος ”Θρησκεία και Πολιτισμός με έμφαση στον Παρευξείνιο Χώρο”


Την Τετάρτη 9/12/2020 και ώρα 12.00-14.00 θα γίνει αναπλήρωση του μαθήματος ”Θρησκεία και Πολιτισμός με έμφαση στον Παρευξείνιο Χώρο”, το οποίο δεν πραγματοποιήθηκε την περασμένη Παρασκευή. Το μάθημα θα γίνει μέσω της πλατφόρμας Skype for Business. Ο σύνδεσμος είναι αναρτημένος στο e-class του μαθήματος.

Οι διδάσκουσες
Μαρία Δημάση
Αγγελική Μουζακίτη