ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ “ΡΟΥΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ VΙΙ”


Το μάθημα ΡΟΥΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ VΙΙ μόνο για την Τρίτη 22.12.2020 θα πραγματοποιηθεί αντί για τις 18:30 στις 13:00.
Η διδάσκουσα,
Ευανθία Παπαευθυμίου