ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΕΣΠΑ


Παρακαλούνται οι φοιτητές που έχουν επιλεγεί για Πρακτική Άσκηση για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος να ολοκληρώσουν την αναζήτησή τους για φορέα πρακτικής άσκησης στον τόπο διαμονής τους μέχρι το τέλος των διακοπών, ώστε αμέσως μετά να ξεκινήσει η διαδικασία δήλωσης περιόδου και φορέα στην ηλεκτρονική πλατφόρμα.

Καλές γιορτές,
Γιώργος Σαλακίδης