ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΕΣΠΑ


Παρακαλούνται όλοι οι φοιτητές που επελέγησαν για την Πρακτική Άσκηση να συνδεθούν στον παρακάτω σύνδεσμο για μια ενημερωτική συνάντηση σχετικά με τους φορείς απασχόλησης, την Παρασκευή, 15 Ιανουαρίου 2021, ώρα 13:00. Η παρουσία όλων είναι απαραίτητη.
https://meet.lync.com/duth/gsalakid/BQPLFAPG

Γ. Σαλακίδης