ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΡΟΥΜΑΝΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ


Παρακαλούνται οι φοιτητές/τριες που προτίθενται να εξεταστούν σε ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω μαθήματα της ρουμανικής κατεύθυνσης Ρουμανική Γλώσσα Ι, Ρουμανική Γλώσσα ΙΙ, Ρουμανική Γλώσσα ΙΙΙ, Ρουμανική Γλώσσα IV, Ρουμανική Γλώσσα V, Ρουμανική Γλώσσα VI, Ρουμανική Γλώσσα VII και Ρουμανική Γλώσσα VIII να εγγραφούν ΑΜΕΣΑ   στο e-class (το όνομα της εκπαιδεύτριας για όλα τα μαθήματα είναι Αγγελική Μουζακίτη), προκειμένου να ενημερωθούν από τις διδάσκουσες των αντίστοιχων μαθημάτων  για την εξεταστέα ύλη και να λάβουν τις αναλυτικές οδηγίες για τις γραπτές και προφορικές εξετάσεις”

Η διδάσκουσα
Αγγελική Μουζακίτη