ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ 3ου ΕΤΟΥΣ


Ο υπεύθυνος του 3ου έτους των φοιτητών Αναπληρωτής Καθηγητής κ. Πασχάλης Βαλσαμίδης το Σάββατο 23 Ιανουαρίου 2021 ώρα 13.00 θα πραγματοποιήσει συνάντηση μέσω SKYPE FOR BUSINESSμε τους φοιτητές του 3ου έτους για θέματα που τους απασχολούν. Ο σύνδεσμος είναι: Skype for Business