ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΕΣΠΑ


Οι φοιτητές που βρήκαν φορέα απασχόλησης και θα κάνουν την πρακτική τους άσκηση εξ αποστάσεως στην πρώτη περίοδο (15/2-15/4) καλούνται να μπουν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα και να κάνουν την επιλογή τους (επιλέγουν τον κωδικό της θέσης τους στον ΑΤΛΑΝΤΑ) μέχρι την Παρασκευή, 29/01/2021, ώρα 12:00.

Ο Επιστημονικά Υπεύθυνος
Γιώργος Σαλακίδης