ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ

Λόγω του μεγάλου αριθμού των φοιτητών/τριών που δήλωσαν την πρόθεσή τους να εξεταστούν στο μάθημα του Ε΄ εξαμήνου «Διδακτική της λογοτεχνίας», με τη σύμφωνη γνώμη των υπευθύνων του προγράμματος της εξεταστικής περιόδου, Ηλία Πετρόπολου, Αν. Καθηγητή και Προέδρου του ΤΓΦΠΠΧ, Αγγελικής Μουζακίτη, ΕΔΙΠ του ΤΓΦΠΠΧ και της διδάσκουσας Μαρίας Δημάση, Καθηγήτριας και Αναπληρώτριας Προέδρου του ΤΓΦΠΠΧ, η προφορική εξέταση θα διεξαχθεί ως εξής:

Δευτέρα 8/2/2021
15.00-
Θα εξεταστούν φοιτητές/τριες των οποίων το επώνυμο αρχίζει από Α. Β, Γ, Δ, Ε, Ζ, Η, Ι.
Υποστήριξη στην εξέταση (ταυτοποίηση κ.λπ.): Αγγελική Μουζακίτη, Γρηγορία Καρολίνα Κωνσταντινίδου

Τετάρτη 10/2/2021
15.00-
Θα εξεταστούν φοιτητές/τριες των οποίων το επώνυμο αρχίζει από Κ.
Υποστήριξη στην εξέταση (ταυτοποίηση κ.λπ.): Αγγελική Μουζακίτη, Γρηγορία Καρολίνα Κωνσταντινίδου

Κυριακή 14/2/2021
15.00-
Θα εξεταστούν φοιτητές/τριες των οποίων το επώνυμο αρχίζει από Λ, Μ, Ν, Ξ, Ο, Π, Ρ, Σ, Τ, Φ, Χ, Ψ.
Υποστήριξη στην εξέταση (ταυτοποίηση κ.λπ.): Αγγελική Μουζακίτη, Γρηγορία Καρολίνα Κωνσταντινίδου.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση μπορείτε να απευθύνεστε στο E-mail της διδάσκουσας.

Η Καθηγήτρια Μαρία Δημάση είναι κάτοχος πτυχίου του Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης της Παιδαγωγικής Σχολής του Α.Π.Θ., του Θεολογικού Τμήματος της Θεολογικής Σχολής του Α.Π.Θ., μεταπτυχιακού διπλώματος στην έρευνα των σχολικών εγχειριδίων της γλωσσικής διδασκαλίας στην Ελλάδα από το Α.Π.Θ. και Διδακτορικού διπλώματος στην έρευνα των σχολικών εγχειριδίων της ελληνικής γλώσσας στην Τουρκία από το Α.Π.Θ. Ασχολείται με τη μεθοδολογία της διδασκαλίας της γλώσσας και της λογοτεχνίας, με την έρευνα των σχολικών εγχειριδίων της Ελλάδας και των Παρευξείνιων Χωρών, με τη γλωσσική πολιτική και τη γλωσσική παιδεία στην Ελλάδα, καθώς και με τη θεωρία της λογοτεχνίας και τις πολιτισμικές σπουδές.