ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ κ. ΣΑΛΑΚΙΔΗ


ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥ κ. ΣΑΛΑΚΙΔΗ ΘΑ ΑΡΧΙΣΟΥΝ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΑΠΟ 15/02/2021 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΗΚΕ.