Ανακοίνωση για το μάθημα του Καθηγητή κ. Β. Χ. Μπάρου


Το μάθημα του κ. Β. Χ. Μπάρου “Διαπολιτισμική Παιδαγωγική” θα ξεκινήσει στις 26 Φεβρουαρίου σύμφωνα με το πρόγραμμα, μέσω του Scype for Business. Oι σύνδεσμοι (λινκ) θα δίνονται στο eclass.


Β.Χ. Μπάρος