Έναρξη διανομής διδακτικών συγγραμμάτων εαρινού εξαμήνου 2020-21


Σε συνέχεια της δημοσίευσης της ΚΥΑ υπ’ αριθμ. 1068B/19.03.2021 (https://eudoxus.gr/files/FEK_1068B_19.03.2021.pdf), σας ενημερώνουμε ότι η διανομή των διδακτικών συγγραμμάτων προς όλους τους δικαιούχους φοιτητές των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) και Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Α.) για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-21, λόγω των έκτακτων μέτρων για αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, θα πραγματοποιηθεί με κατ’ οίκον διανομή αυτών κατά παρέκκλιση της παραγράφου 5 του άρθρου 2 της με αριθμ. 125766/Ζ1/28.7.2016 απόφασης.

Σύμφωνα με την εκδοθείσα εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (https://eudoxus.gr/files/Dianomi_Earinou_2020-21.pdf), οι δηλώσεις συγγραμμάτων των φοιτητών ξεκινούν σήμερα, Δευτέρα 22 Μαρτίου 2021 και θα ολοκληρωθούν την Δευτέρα 05 Απριλίου 2021. Επισημαίνεται ότι μετά την παρέλευση της ως άνω προθεσμίας *δεν* θα είναι δυνατό να υποβληθεί καμία νέα δήλωση ή να τροποποιηθεί κάποια ήδη υποβληθείσα.

Στη δήλωσή τους οι φοιτητές, θα πρέπει να συμπληρώσουν όλα τα απαιτούμενα πεδία της “Υποχρεωτικής Δήλωσης Διεύθυνσης” για την κατ’ οίκον παράδοση των συγγραμμάτων που θα επιλέξουν.
Η κατ’οίκον παράδοση των δηλωθέντων συγγραμμάτων από τους εκδοτικούς οίκους, μέσω εταιρειών ταχυμεταφοράς ή/και με δικά τους μέσα θα ξεκινήσει την Τρίτη 06 Απριλίου 2021 και θα ολοκληρωθεί την Δευτέρα 24 Μαίου 2021.

Ειδικά για το εαρινό εξάμηνο 2020-21, σύμφωνα με την προαναφερθείσα ΚΥΑ και Εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, αλλά και με το έγγραφο του Υπουργείου (https://eudoxus.gr/files/Odhgies_Pros_Eudoxus_Earino_2020.pdf) οι φοιτητές δικαιούνται να παραλάβουν την τρέχουσα περίοδο συγγράμματα για τα μαθήματα εκείνα τα οποία έχουν συμπεριλάβει στη δήλωσή τους είτε στο χειμερινό εξάμηνο 2020-21 είτε στο εαρινό εξάμηνο 2020-21, ακόμα και αν έχουν εξεταστεί επιτυχώς σε αυτά, αλλά πάντοτε με την προϋπόθεση να μην έχουν παραλάβει σύγγραμμα για τα εν λόγω μαθήματα.

Επισημαίνεται ότι βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, οι φοιτητές που έχουν υπερβεί τα ν+2 έτη σπουδών δεν δικαιούνται δωρεάν διδακτικά συγγράμματα.

Για περαιτέρω διευκρινίσεις ή απορίες μπορείτε πάντα να απευθύνεστε στο Γραφείο Αρωγής Χρηστών του Ευδόξου (http://eudoxus.gr/OnlineReport.aspx).

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ


ΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ  ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020-2021, ΘΑ ΥΠΟΒΛΗΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 8-3-2021 ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 15-3-2021.

ΟΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΕΞΕΤΑΣΤΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021, ΕΠΙΣΗΣ ΘΑ ΥΠΟΒΛΗΘΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΙΔΙΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ, ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 8-3-2021 ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 15-3-2021.

 

Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

3η ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΝΤΙΑΚΗ ΔΙΑΛΕΚΤΟ


Σας προσκαλούμε το Σάββατο 6 Μαρτίου 2021 και ώρα 12.00 να παρακολουθήσετε την τρίτη και τελευταία διαδικτυακή διάλεξη της Αναπληρώτριας Καθηγήτριας του Πανεπιστημίου Cambridge, κ. Ιωάννας Σιταρίδου, με θέμα:

Τα ρομέικα στην Τουρκία σήμερα ως πεδίο αποτύπωσης των μεθοδολογικών και ιδεολογικών προβλημάτων στην διδασκαλία της Ποντιακής”.

ΔΙΑΛΕΞΗ Ι. ΣΙΤΑΡΙΔΟΥ

οι Δ Ι Ο Ρ Γ Α Ν Ω Τ Ε Σ
Καθηγήτρια Μαρία Δημάση & Αναπληρωτής Καθηγητής Ηλίας Κ. Πετρόπουλος

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΕΣΠΑ


Παρακαλούνται οι φοιτητές που έχουν πραγραμματίσει την πρακτική τους άσκηση για τη δεύτερη περίοδο (Απρίλιος-Μάιος 2021) να αποστείλουν στον κ. Σαλακίδη τον κωδικό της θέσης του φορέα τους στον ΑΤΛΑΝΤΑ έως τη Δευτέρα, 8 Μαρτίου 2021, ώρα 12:00.

Ο επιστημονικά υπεύθυνος
Γ. Σαλακίδης