Ανακοίνωση για τα μαθήματα της κας Μανελίδου


Το σημερινό μάθημα “Ενισχυτική διδασκαλίας της Ρωσικής γλώσσας” Δ’ εξαμήνου (ώρα 09:00-11:30 π.μ.), δεν θα διεξαχθεί λόγω τεχνικού προβλήματος της διδάσκουσας.

Σε περίπτωση μη αποκατάστασης του τεχνικού προβλήματος μέχρι και την προγραμματισμένη ώρα διεξαγωγής του μαθήματος  “Ενισχυτική διδασκαλίας της Ρωσικής γλώσσας” Β’ εξαμήνου (ώρα 16:00-18:30 μ.μ.), επίσης δεν θα διεξαχθεί.

Σε επόμενη ανακοίνωση θα οριστούν οι ημέρες και ώρες της αναπλήρωσης των παραπάνω μαθημάτων.