Ανακοίνωση για τα μαθήματα του κου Χαρατσίδη


Τα μαθήματα του κου Χαρατσίδη δεν θα διεξαχθούν από τις 13/4/2021 έως και τις 16/4/2021.

Σε επόμενη ανακοίνωση θα οριστούν οι ημέρες και ώρες της αναπλήρωσης των μαθημάτων.