Εμβληματική Δράση: «Το αναδυόμενο τοπίο ψηφιακής εργασίας στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών υποδομών DARIAH και CLARIN»


Εμβληματική Δράση: «Το αναδυόμενο τοπίο ψηφιακής εργασίας στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών υποδομών DARIAH και CLARIN»

https://www.elidek.gr/call/8696/

Έναρξη Υποβολών:

19/04/2021
Λήξη Υποβολών:
19/05/2021
Προϋπολογισμός:
365,000.00 €

KΑΛΕΙ

Τους/τις ενδιαφερόμενους/ες να υποβάλουν προτάσεις στο πλαίσιο της νέας Δράσης «Το αναδυόμενο τοπίο ψηφιακής εργασίας στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών υποδομών DARIAH και CLARIN», σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που παρουσιάζονται παρακάτω.

Στόχος της παρούσας Δράσης είναι η στοχευμένη υποστήριξη της εμπέδωσης των ψηφιακών τρόπων εργασίας και της διείσδυσης αυτών στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες στην Ελλάδα και την Ευρώπη και ειδικότερα η χρηματοδότηση ερευνητικών έργων με αντικείμενο την ανάλυση των τρεχουσών τάσεων και δυνατοτήτων ψηφιακής εργασίας στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες στην Ελλάδα σε συντονισμό με τα ανάλογα δρώμενα στις ευρωπαϊκές υποδομές DARIAH και CLARIN, αξιοποιώντας υπηρεσίες της Εθνικής Υποδομής για τις Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες και για τη Γλωσσική Έρευνα και Καινοτομία και τις συνέργειες αυτής με τις ευρωπαϊκές υποδομές DARIAH και CLARIN.

 

Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_DARIAH-CLARIN_ΑΔΑ63Ο846Μ77Γ-361 θα δημοσιευτεί και στην ακόλουθη ιστοσελίδα:

www.gsrt.gr

Η υποβολή των προτάσεων γίνεται μέσω της παρακάτω ιστοσελίδας (Διαδικτυακή Πύλη ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.):

https://hfri.grnet.gr/


Έναρξη Υποβολών: 19 Απριλίου 2021, 12:00 (ώρα Ελλάδας)
Λήξη Υποβολών: 19 Μαΐου 2021, 17:00 (ώρα Ελλάδας)