ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Σας ενημερώνουμε ότι η Γραμματεία του τμήματος δεν λειτουργεί, καθώς οι κτιριακές μας εγκαταστάσεις τελούν υπό κατάληψη.