Ανακοίνωση για την διεξαγωγή επαναληπτικών εξετάσεων 2ου και 3ου κύκλου Προγράμματος Διδακτικής των Ξένων Γλωσσών


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την Κυριακή 09/05/2021 και την Κυριακή 30/05/2021 θα πραγματοποιηθούν διαδικτυακά οι επαναληπτικές εξετάσεις στη γλώσσα για όσους/ες συμμετείχαν στον 2ο και 3ο κύκλο του Προγράμματος Διδακτικής των Ξένων Γλωσσών για τη χορήγηση επάρκειας προσόντων για τη διδασκαλία σε Κέντρα Ξένων Γλωσσών (ΦΕΚ Β΄ 5453/5-12-2018), που υλοποίησε το Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών του Δ.Π.Θ. και ολοκληρώθηκε στις 31/08/2019.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να ενημερώσουν για την πρόθεση συμμετοχής τους τη γραμματεία του Τμήματος (secr@bscc.duth.gr) μέχρι την Παρασκευή 30/04/2021.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι εξετάσεις αυτές δεν θα επαναληφθούν.

Επισημαίνουμε ότι δεν πρόκειται για την υποβολή νέων αιτήσεων για την απόκτηση του Πιστοποιητικού επάρκειας, αλλά για την ολοκλήρωση της διαδικασίας όσων παρακολούθησαν το Πρόγραμμα και πρέπει να διασφαλίσουν την προβλεπόμενη από το σχετικό ΦΕΚ αξιολόγηση στη γλώσσα (τουλάχιστον οκτώ).

Για την υλοποίηση νέου Προγράμματος θα υπάρξει σχετική ενημέρωση.