Πρακτικό επιλογής φοιτητών για το πρόγραμμα Κινητικότητας Erasmus+ Σπουδές για το 2021-2022


Σας γνωρίζουμε ότι έχει αναρτηθεί το Πρακτικό επιλογής φοιτητών για το πρόγραμμα Κινητικότητας Erasmus+ Σπουδές για το 2021-2022:

https://bscc.duth.gr/erasmus/ανακοινώσεις/