Ανακοίνωση για τους φοιτητές που επιθυμούν διόρθωση ή τροποποίηση της αίτησης σίτισης ή στέγασης 2021-22


Ανακοίνωση για τους φοιτητές που επιθυμούν διόρθωση ή τροποποίηση της αίτησης σίτισης ή στέγασης 2021-22

Αγαπητοί/ές φοιτητές/τριες,

σας ανακοινώνουμε ότι στην ηλεκτρονική εφαρμογή, που έχει δημιουργηθεί για την υποβολή αίτησης σίτισης και στέγασης, estia.duth.gr,  έχει ενεργοποιηθεί από σήμερα η δυνατότητα διόρθωσης της σχετικής αίτησης (στέγασης ή σίτισης αντιστοίχως) και, ακολούθως, η οριστική υποβολή της.
Στην αποθηκευμένη αίτηση (Λίστα Αιτήσεων/Αίτηση) μπορεί ο/η ενδιαφερόμενος/η  φοιτητής/τρια να κάνει διόρθωση ή τροποποίηση σε κάποιο από τα στοιχεία που έχει καταθέσει, εφόσον είναι αναγκαίο, να πατήσει αποθήκευση (υπάρχει  αποθήκευση για το κάθε στοιχείο ξεχωριστά) και, εφόσον έχει ελέγξει και είναι ορθά τα στοιχεία, στη συνέχεια να πατήσει οριστική υποβολή της οικείας αίτησης.
Για όσους φοιτητές έχουν κάνει  απλή αποθήκευση αλλά δεν χρειάζεται να προβούν σε κάποια διόρθωση ή τροποποίηση, μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων θα θεωρείται ότι έχουν κάνει και οριστική υποβολή.

Από τη Διεύθυνση Ακαδημαϊκών Θεμάτων