ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΣΠΑ Γ΄ ΚΥΚΛΟΣ


Καλούνται οι φοιτητές που επελέγησαν για Πρακτική Άσκηση και προτίθενται να την πραγματοποιήσουν την 3η περίοδο (Ιούλιος-Αύγουστος 2021), να αποστείλουν στον κ. Σαλακίδη τον κωδικό του φορέα τους στο σύστημα ΑΤΛΑΣ έως την Τετάρτη, 26 Μαΐου 2021, ώρα 12:00. Οι φοιτητές, εφόσον βρίσκονται στο τέταρτο έτος σπουδών τους ή είναι επί πτυχίω, έχουν τη δυνατότητα σε αυτόν τον κύκλο να κάνουν την πρακτική άσκηση διά ζώσης. Ωστόσο, η δυνατότητα εξ αποστάσεως πρακτικής άσκησης διατηρείται για όλους τους φοιτητές αφού προηγουμένως υπάρξει θετική απόφαση της συνέλευσης του Τμήματος.

Georgios Salakidis
Associate Professor of Ottoman and Turkish Studies
Democritus University of Thrace
Department of Languages, Literature and Culture of the Black Sea Countries
P. Tsaldari 1 – 69132 Komotini – Greece
Office tel.: 0030-25310-39453
e-mail: gsalakid@bscc.duth.gr