Δήλωση μαθημάτων παλαιού προγράμματος σπουδών για την εξεταστική εαρινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2020-2021


Λόγω της κατ’ εξαίρεσης διεξαγωγής μίας (1) επιπλέον επαναληπτικής εξεταστικής κατά την εξεταστική περίοδο εαρινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 έπειτα από σχετική απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, παρακαλούνται οι επί πτυχίο φοιτητές/τριες που επιθυμούν να εξεταστούν σε μαθήματα του παλαιού προγράμματος σπουδών τα οποία δεν συμπεριλαμβάνονται στο τρέχον πρόγραμμα, να αποστείλουν υπεύθυνη δήλωση για την συμμετοχή τους στις εξετάσεις στην οποία θα αναγράφεται και ο τίτλος μαθήματος αλλά και το εξάμηνο παρακολούθησης του, στο email της Γραμματείας (secr@bscc.duth.gr) έως την Κυριακή 23 Μαϊου 2021.

Εκ της Γραμματείας