Ανακοίνωση για τους φοιτητές που επιθυμούν υποβολή αίτησης ή διόρθωση υποβληθείσας αίτησης σίτισης ή στέγασης 2021-22


Ανακοίνωση

για τους φοιτητές που επιθυμούν υποβολή αίτησης

ή διόρθωση υποβληθείσας αίτησης σίτισης ή στέγασης 2021-22

Αγαπητοί/ές φοιτητές/τριες,

Σας ανακοινώνουμε ότι έχει ενεργοποιηθεί από σήμερα  έως και Κυριακή 30-5-2021, η ηλεκτρονική εφαρμογή, που έχει δημιουργηθεί για την υποβολή αίτησης σίτισης και στέγασης, estia.duth.gr,   οπότε έχετε τη δυνατότητα υποβολής αίτησης ή διόρθωσης της σχετικής αίτησης (στέγασης ή σίτισης αντιστοίχως) και, ακολούθως, η οριστική υποβολή της.

Στην αποθηκευμένη αίτηση (Λίστα Αιτήσεων/Αίτηση) μπορεί ο/η ενδιαφερόμενος/η  φοιτητής/τρια να υποβάλει αίτηση ή να κάνει διόρθωση ή τροποποίηση σε κάποιο από τα στοιχεία που έχει καταθέσει, εφόσον είναι αναγκαίο, να πατήσει αποθήκευση (υπάρχει  αποθήκευση για το κάθε στοιχείο ξεχωριστά) και, εφόσον έχει ελέγξει και είναι ορθά τα στοιχεία, στη συνέχεια να πατήσει οριστική υποβολή της οικείας αίτησης.

Από τη Διεύθυνση Ακαδημαϊκών Θεμάτων