ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ


Οι φοιτητές/τριες που θα εξεταστούν. σύμφωνα με το πρόγραμμα της εξεταστικής, προφορικά στα μαθήματα (παλιών προγραμμάτων σπουδών)

Εθνογραφική-κοινωνική Ιστορία και Πολιτισμός της Ρωσίας (18ος – 19ος αι.)
Ιστορία της ρωσικής γλώσσας
Ρωσικός πολιτισμός
Ρωσική λογοτεχνία Ι
Ρωσική λογοτεχνία ΙΙ
Ρωσική λογοτεχνία III
Ρωσική λογοτεχνία IV
Μεθοδολογία διδασκαλίας της ρωσικής γλώσσας και λογοτεχνίας

θα χρησιμοποιήσουν τον σύνδεσμο
https://meet.lync.com/duth/mdimasi/E7IRCFQC

Maria Dimasi
Professor of Language and Literature Didactics in Greece and the Black Sea area
Department of Language, Literature and Culture of the Black Sea Countries
Democritus University of Thrace
Panagi Tsaldari 1, 69132, Komotini
http://utopia.duth.gr/~mdimasi/