Ανακοίνωση προς τους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές και τους υποψήφιους διδάκτορες για υποβολή αίτησης σίτισης για το ακαδημαϊκό έτος 2021-22


Σας ανακοινώνουμε ότι η ηλεκτρονική εφαρμογή, που έχει δημιουργηθεί για την υποβολή αίτησης σίτισης estia.duth.gr, παραμένει ανοικτή. Παρακαλούμε να υποβάλλετε άμεσα αίτηση σίτισης για το ακαδημαϊκό έτος 2021-22, ώστε να συνεχιστεί απρόσκοπτα η παροχή σίτισης σε όλους και όλες τις ενδιαφερόμενους/ες φοιτητές/τριες.

 

Από τη Διεύθυνση Ακαδημαϊκών Θεμάτων