ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Την Τρίτη 15 Ιουνίου 2021 και ώρα 17.00 ο φοιτητής του Τ.Γ.Φ.Π.Π.Χ. Ιωάννης Καραμπουικίδης θα παρουσιάσει την πτυχιακή του εργασία, η οποία έχει τίτλο:

Τ.Π.Ε. και Διδασκαλία Ξένων Γλωσσών: Η περίπτωση της διδασκαλίας της Ρουμανικής στο Ελληνικό Πανεπιστήμιο

Μπορείτε να παρακολουθήσετε τη διαδικασία στην πλατφόρμα Skype for Business μέσω του συνδέσμου:

https://meet.lync.com/duth/mdimasi/SRMH42CW

 

Οι επιβλέπουσες:

Μαρία Δημάση, Καθηγήτρια

Αγγελική Μουζακίτη, Ε.ΔΙ.Π.