ΓΙΑ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ Ι.Ν. ΚΑΖΑΖΗ


Το Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών, ως Εξεταστικό Κέντρο του Κ.Ε.Γ., εκφράζει τη βαθιά θλίψη του για τον θάνατο του Ομότιμου Καθηγητή του Α.Π.Θ., Προέδρου και Γενικού Διευθυντή του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας, Ιωάννη Ν. Καζάζη. Του ευχόμαστε να αναπαυθεί εν ειρήνη.


Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ Κ.Ε.Γ.

Η Καθηγήτρια Μαρία Δημάση είναι κάτοχος πτυχίου του Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης της Παιδαγωγικής Σχολής του Α.Π.Θ., του Θεολογικού Τμήματος της Θεολογικής Σχολής του Α.Π.Θ., μεταπτυχιακού διπλώματος στην έρευνα των σχολικών εγχειριδίων της γλωσσικής διδασκαλίας στην Ελλάδα από το Α.Π.Θ. και Διδακτορικού διπλώματος στην έρευνα των σχολικών εγχειριδίων της ελληνικής γλώσσας στην Τουρκία από το Α.Π.Θ. Ασχολείται με τη μεθοδολογία της διδασκαλίας της γλώσσας και της λογοτεχνίας, με την έρευνα των σχολικών εγχειριδίων της Ελλάδας και των Παρευξείνιων Χωρών, με τη γλωσσική πολιτική και τη γλωσσική παιδεία στην Ελλάδα, καθώς και με τη θεωρία της λογοτεχνίας και τις πολιτισμικές σπουδές.