Ανακοίνωση σχετικά με την Πρόσκληση με απ 27985-13.07.2021_ Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας 2021-2022


https://rescom.duth.gr/el/%ce%ba%ce%b5-82309-%ce%b1-%cf%80-27985-2021-%cf%80%cf%81%cf%8c%cf%83%ce%ba%ce%bb%ce%b7%cf%83%ce%b7-%ce%b5%ce%ba%ce%b4%ce%ae%ce%bb%cf%89%cf%83%ce%b7%cf%82-%ce%b5%ce%bd%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%86%ce%ad/