ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ Δ.Δ.Δ.Π.Μ.Σ. (2021-2022)


Το Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών (Τ.Γ.Φ.Π.Π.Χ.) της Σχολής Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης (Δ.Π.Θ.) και το Τμήμα Επιστημών Εκπαίδευσης (Facoltà di Scienze della Formazione) του Πανεπιστημίου Suor Orsola Benincasa Νάπολης για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 συνδιοργανώνουν και λειτουργούν το Διακρατικό Διαπανεπιστημιακό Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Δ.Δ.Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Ψυχοπαιδαγωγικές, Διδακτικές και Διαπολιτισμικές Προσεγγίσεις στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες».

Για πληροφορίες ή διευκρινίσεις σχετικά με την παρούσα πρόσκληση οι ενδιαφερόμενοι/-ες μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Δ.Δ.Δ.Π.Μ.Σ. κατά τις ημέρες και ώρες που είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα του Δ.Δ.Δ.Π.Μ.Σ. (https://dddpms.bscc.duth.gr/) ή/και ηλεκτρονικά στην e-mail διεύθυνση dddpmsph@gmail.com.

Δείτε:
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Δ.Δ.Δ.Π.Μ.Σ. 2021-22
ΑΙΤΗΣΗ Δ.Δ.Δ.Π.Μ.Σ. 2021-22

Η Καθηγήτρια Μαρία Δημάση είναι κάτοχος πτυχίου του Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης της Παιδαγωγικής Σχολής του Α.Π.Θ., του Θεολογικού Τμήματος της Θεολογικής Σχολής του Α.Π.Θ., μεταπτυχιακού διπλώματος στην έρευνα των σχολικών εγχειριδίων της γλωσσικής διδασκαλίας στην Ελλάδα από το Α.Π.Θ. και Διδακτορικού διπλώματος στην έρευνα των σχολικών εγχειριδίων της ελληνικής γλώσσας στην Τουρκία από το Α.Π.Θ. Ασχολείται με τη μεθοδολογία της διδασκαλίας της γλώσσας και της λογοτεχνίας, με την έρευνα των σχολικών εγχειριδίων της Ελλάδας και των Παρευξείνιων Χωρών, με τη γλωσσική πολιτική και τη γλωσσική παιδεία στην Ελλάδα, καθώς και με τη θεωρία της λογοτεχνίας και τις πολιτισμικές σπουδές.